Groene adviseur

Duurzaamheid is geen probleem, maar de nieuwe werkelijkheid.
Samen zoeken naar oplossingen geeft energie.


Als adviseur help ik overheden, scholen en maatschappelijke organisaties bij groene vraagstukken. Van praktisch advies over iets als afvalvermindering tot het opzetten van publiekscampagnes rond andere opgaves binnen de duurzaamheidstransitie.

Groene adviseur

Afval verminderen, hergebruik stimuleren, werken aan een duurzaam inkoopbeleid; welke organisatie is er nou niet met circulaire vraagstukken bezig? Als consultant help ik overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het opstellen en uitvoeren van hun duurzaamheidsbeleid. Of het nu gaat om stappen die we kunnen zetten op het gebied van energie, gebouwen, inrichting van de leefomgeving of op gedragsveranderingsniveau. Geen ‘hoog over’-verhalen, maar een praktische invulling, liefst in combinatie met een heldere campagne.  

Dat doe ik ook op scholen door heel praktisch te adviseren wat je met leerlingen kunt doen, maar ook breder op bestuur of directie niveau als we nadenken over hoe duurzaamheid verweven kan zijn binnen het gehele curriculum zo dat het een blijvend meerjarig karakter heeft.

Duurzaamheid is verworden tot een containerbegrip en wekt bij veel mensen ook vermoeidheid op. Helaas, zou ik willen zeggen. Want als organisatie valt er op gebied van betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nog heel veel te winnen op dit thema. Zolang je maar de juiste acties aan de doelen weet te verbinden.

Hoe ga ik te werk?

Uiteraard denk ik graag mee met beleidsmakers en andere betrokkenen die bezig zijn met het verduurzamen van de organisatie. Ik adviseer over kleine en grote stappen, benoem nieuwe mogelijkheden om een verandering in te zetten en help – indien gewenst – mee bij de uitvoering.

Als referentie noem ik de TOP-campagne in Harderwijk. In opdracht van het gemeentebestuur bedacht ik een social media-campagne die winkeliers stimuleert om minder plastic te gebruiken. Ondernemers die stappen zetten, krijgen een TOP-sticker op de winkelruit. TOP staat voor Tegen Onnodig Plastic. De campagne kreeg veel aandacht in de media en oogst volop likes op sociale media. Inmiddels doen tientallen enthousiaste ondernemers mee.

Wat reken ik voor advieswerk?

Mijn uurtarief als adviseur bedraagt 90 euro exclusief BTW. Voor langlopende opdrachten zijn uiteraard prijsafspraken te maken. Neem vooral even contact op voor alle mogelijkheden.

Vertrouwd door...

Komt voor in onder andere...

Klik hier voor alle momenten in de media

Winkelwagen